Joomla!

ป้ายโฆษณา
Home ภาครัฐ
อีเมล พิมพ์

สถานทูตอเมริกา ขนาด 1000 KVA, สำนักงานอัยการ จ.อุบลราชธานีขนาด , สำนักงานอัยการมีนบุรี ขนาด 125 KVA, โรงกำจัดขยะมูลฝอย เขตสายไหม ขนาด 750 KVA , โรงกำจัดขยะมูลฝอย เขตหนองแขม ขนาด 750 KVA, สถานีควบคุมดาวเทียม 650 KVA , การประปาจังหวัดมุกดาหาร ขนาด 500 KVA , ศาลปกครอง จ.เชียงใหม่ ขนาด 250 , กรมปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น ขนาด 30 KVA, กองทัพอากาศดอนเมือง ขนาด 62.5 KVA, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จ.ลำปาง ขนาด 6 KVA จำนวน 6 ชุด, การประปาจังหวัดสงขลา ขนาด 300 KVA

  •