พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ของบริษัท Duragen Engineering

พิธีทำบุญเลี้ยงพระในปีที่ 24 ของบริษัท ดูราเยนฯ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบริษัท และพนักงานทุกๆ ท่าน ได้ทำงานอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ปัดเป่าสิ่งไม่ดีภายใน ให้เหลือแต่สิ่งดีๆ เข้ามา