โครงการอุโมงค์ทางลอด (อุดรธานี-หนองคาย)

Unit: 1

Size: 875KVA

Year: