โรงแรม IBIS ERAWAN

Unit: 1

Size: 38kVA

Year: พ.ศ. 2551