อินทร ซิสเท็ม-ไคอัน กมลา จ.ภูเก็ต

Unit: 1

Size: 60kVA

Year: พ.ศ. 2562