โรงพยาบาลศรีสุโข จ.พิจิตร

Unit: 1

Size: 100kVA

Year: พ.ศ. 2550