โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง

Unit: 1

Size: 500kVA

Year: พ.ศ. 2552