สำนักงานเทศบาล สุราษฎร์ธานี

Unit: 1

Size: 400kVA