โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน หนองคาย

Unit: 1

Size: 550kVA