อาคารสำนักงานอัยการ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

Unit: 1

Size: 125kVA

Year: พ.ศ. 2552