ศาลปกครอง จ.เชียงใหม่

Unit: 1

Size: 250kVA

Year: พ.ศ. 2552