ดีฟาร์ม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

Unit: 1

Size: 650kVA

Year: พ.ศ. 2559