หจก.ณัฐวุฒิ 2534ฟาร์ม

Unit: 2

Size: 352kVA

Year: พ.ศ. 2561