ฟาร์มป่าแดง จ.ชลบุรี

Unit: 1

Size: 350kVA

Year: พ.ศ. 2555