ธนกฤตฟาร์ม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

Unit: 1

Size: 400kVA

Year: พ.ศ. 2559