พิสุทธิ์ฟาร์ม จ.ลพบุรี

Unit: 1

Size: 250kVA

Year: พ.ศ. 2554