พิมพ์

 

po_p1
7.5-42.5 kVA 40 kVA –250 kVA 250 kVA –1400 kVA 1260 kVA – 2750 kVA 2000 -5370 kVA
2 pole or 4 pole configuration 4-pole configuration 4-pole or 6-pole configuration 4-pole or 6-pole configuration 4 pole configuration
เป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นใหม่ โมเดล P0 และ P1 ขนาด 7.5 ถึง 42.5 KVA ออกแบบตัวโครงสร้างแบบใหม่ มีออฟชั่นในการเพิ่ม Excitation Boost สำหรับการโหลดค่ากระแสสูง อย่างมอเตอร์ คอมเพลสเซอร์แอร์ ในส่วนของโครงสร้างใหม่นี้ จะช่วยลดเวลาของการประกอบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพิ่มในส่วน Alignment ที่ดีขึ้นพร้อมกับการดูแลรักษาที่ง่ายขึ้น เป็น แบบ 4 โพล เลือกได้ทั้งแบบ หนึ่งเฟส หรือสามเฟส ออกแบบการต่อใช้งาน 12 สาย มี ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าถาวร (PMG) ช่วยในการทนกระแส การสตาร์ทมอเตอร์ได้เป็นพิเศษ เป็น แบบ 4 โพล และ 6 โพล เลือกได้ทั้งแบบ หนึ่งเฟส หรือสามเฟส ออกแบบการต่อใช้งาน 12 สาย สูงสุดได้ถึง 800 kVA สำหรับรุ่น HC6 (ถึง 1000 kVA) สามารถต่อใช้งานได้แบบ 6 สาย (ส่วนการต่อใช้งานแบบ 12 สายจะเป็นส่วนของ option) มี ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าถาวร (PMG) ช่วยในการทนกระแส การสตาร์ทมอเตอร์ได้เป็นพิเศษ เป็น แบบ 4 โพล และ 6 โพล เลือกได้ทั้งแบบ หนึ่งเฟส หรือสามเฟส สามารถต่อใช้งานได้แบบ 6 สาย มี ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าถาวร (PMG) ช่วยในการทนกระแส การสตาร์ทมอเตอร์ได้เป็นพิเศษ เป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบ Self regulating ชนิดไม่มีแปรงถ่าน ขนาดใหญ่ พร้อมกับติดตั้งชุดแม่เหล็กไฟฟ้าถาวร PMG ในมาตรฐานทุกเครื่อง