Joomla!

ป้ายโฆษณา
Home เอกชน
อีเมล พิมพ์

พิพัธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ขนาด 1000 KVA, บริษัท เอเชียน เซอร์วิส 437.5 KVA, บริษัท ไทยไชน่า จำกัด ขนาด 550 KVA, บริษัท เอแอลเค จำกัด 80 KVA , บริษัท T.Rad (Thailand)จำกัด 62.5 KVA , สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร บ. การบินไทย 50 KVA , บริษัท บักซ้ง(2005) จำกัด 50 KVA ,บจก.ไดนามิก กรุ๊ป 350 KVA ,บริษัท อีเว้นท์ โซลูชั่น จำกัด 100 KVA-150 KVA , บจก. กรุ๊ปโฟร์ เซียวริคอร์ 27.5 KVA , บจก.แหลมทองโพลทริ 42.5 KVA 2 ชุด , บจก. โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติค 100 KVA, บริษัท ซัมม่า จำกัด ขนาด 31.25 KVA, บริษัท สยาม เอ็นพีอาร์ จำกัด ขนาด 300 KVA 2 ชุด, บริษัท เรด กรีน แอร์ ขนาด 125 KVA, บริษัท สุพิชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด ขนาด 37.25 KVA, Mobile Generator Set ขนาด 100 KVA

  •