Joomla!

ป้ายโฆษณา
Home Spare Part
อีเมล พิมพ์

 

OTHERS

Duragen Automatic Transfer Switch (ATS)

ขนาดตั้งแต่ 63- 2500 แอมป์.
อุปกรณ์ สับเปลี่ยนอัตโนมัติ (ATS)-Auto Transfer Switch ชนิด Breaker Motor Drive จะทำงานตามฟังชั่นที่กำหนดไว้ที่ชุดควบคุม ATS จะทำหน้าที่เลือกรับไฟจากการไฟฟ้าหรือจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมีชุดควบคุมที่คอยตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งสองแหล่ง ถ้าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับก็จะสั่งให้สตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ สับให้สวิตซ์มารับไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงแทน จุดได้เปรียบ (Advantage point) ของ Duragen ATS ชนิด Breaker Motor Drive มีระบบ Electrical interlock และ Mechanical interlock ในตัว เป็นอุปกรณ์ประกอบของ ATS เพื่อป้องกันการใม่ให้สับสวิตซ์จากแหล่งจ่ายไฟทั้งสองแหล่งชนกัน

  • Electrical interlock เป็นการป้องกันด้านวงจรควบคุมไฟฟ้าที่จะสั่งให้สวิตซ์ทำงานเช่นถ้าตัวหนึ่ง ทำงานจะมีสวิตซ์ช่วยตัดที่อีกตัวไม่ให้ทำงานได้
  • Mechanical interlock เป็นการป้องกันทางกลไก ในกรณีที่การป้องกันทางไฟฟ้าทำงานผิดพลาด
   
ATS ATS2

 

Filter engine spare parts

จำหน่าย อะไหล่สิ้นเปลืองของเครื่องยนต์ ทุกรุ่น ทั้ง Cummins Volvo Komatsu Lister petter อาทิ ไล้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมัน ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำ และอื่นๆ

     
Filter engine spare parts Filter engine spare parts Filter engine spare parts

 

Sound Proof Room

บริการ ออกแบบขนาดของห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อความเหมาะสมกับขนาดของชุดเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้งวัสดุเก็บเสียงรอบกำแพง สำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยเฉพาะ โดยใช้ฉนวนดูดซับเสียงตราช้างรุ่น GC ซึ่งเป็นฉนวนใยแก้วแบบแผน่นแข็งหุ้มผิวหน้าและขอบทั้งสี่ด้านด้วยผ้าใยแก้ว ทอพิเศษชนิดไม่ติดไฟ ออกแบบและผลิตขึ้นตามมาตราฐานสากล ASTM, NFPA 90A และมาตราฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 486 และ มอก. 487)

 
Sound proof room

 

Sound inlet & outlet attenuator

บริการ ออกแบบและจัดทำ ช่องอากาศเข้า (Intet attenuator) และ ช่องระบายอากาศออก(Outlet attenuator) พร้อมทั้งคำนวนขนาดของช่องและบานเกล็ดให้เหมาะสมกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และจัดทำระบบเก็บเสียงโดยเฉพาะ ด้วยวัสดุซับเสียงแบบพิเศษ

   
Sound inlet & outlet Sound inlet & outlet

 

 

Rectifier Service Kit
 

Login Form