Joomla!

ป้ายโฆษณา
Home งานบริการ
อีเมล พิมพ์ PDF

 

บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่น และเชื่อมั่น ในการบริการที่ครบวงจร โดยทีมงานวิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรด้าน เครื่องยนต์คอยให้บริการหลังการขาย ติดตาม ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงผล งานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พร้อมด้วย อุปกรณ์อะไหล่สำรองที่ได้รับมาตรฐาน และสั่งตรงจากต่างประเทศอย่างครบครัน “EFFICIENT SERVICE AND MAINTENANCE ARE OUR MAIN OBJECTIVE”

 

image001

 

Warranty Service

warranty

  • ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า AC. Generator ที่จำหน่ายโดยบริษัทดูราเยน เอ็นจิเนียริ่งจะมีการประกันที่ 1 ปี โดย การรับประกันจะเริ่มจากวันที่ส่งมอบเครื่องถึงลูกค้า
  • บริษัท ดูราเยนฯ จะบริการการตรวจเช็คโดยไม่มีมูลค่า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากงานผลิต หรือ ข้อผิดพลาดจากการใช้งานปกติที่ครอบคลุมในส่วนของรายละเอียดเครื่องที่นำเสนอ ในใบเสนอราคา
  • การรับประกันจะครอบคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น
  • การรับประกันจะไม่ครอบคลุมอุปกรณ์บางอย่างในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง  น้ำยายาหม้อน้ำ  ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำ หรือ ไส้กรองเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ ที่เป็นอะไหล่สิ้นเปลือง
  • บริษัทฯ จะขอยกเลิกการรับประกันสินค้าในกรณีที่ตัวเลข Serial number ของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ตรงกับชุดตัวเลข Serial number เดิมในเอกสารที่ส่งมอบไป หรือเอกสารรับประกันถูกทำลาย เสียหาย หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม
  • การ รับประกันจะหมดสภาพทันที ที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากตำแหน่งเดิมที่ติดตั้ง หรือเปลี่ยนอะไหล่บางส่วน โดยบริษัทอื่นๆ ที่มิใช่บริษัทดูราเยนฯ
  • การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในเหตุของการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม การประท้วง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และเหตุภัยพิบัติต่างๆ
  • สามารถติดต่อฝ่ายบริการ ได้ที่เบอร์โทร 02-328-2171-6

Package Service

บริการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และซ่อมแซม

เครื่อง กำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Generator) ยี่ห้อ STAMFORD และชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Set) บริการโดยช่างผู้ชำนาญด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยอุปกรณ์เฉพาะทาง ทั้งการตรวจเช็คภาคไฟฟ้าและภาคเครื่องยนต์ต้นกำลัง ตั้งแต่ขนาด 5 kVA ถึง 2750 kVA ทางบริษัทให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมครอบคลุมทุกจังหวัด และสามารถให้บริการได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง พร้อมรับประกันการซ่อม
นอก จากนี้ทางบริษัทยังรับปรับปรุงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Overhaul) ทั้งด้านเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ พร้อมให้บริการเปลี่ยนถ่ายอะไหล่แท้ เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบรายปี

สำหรับ ลูกค้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและต้องการบริการตรวจเช็คหลังหมดประกัน ทางบริษัทจัดทำแพคเกจตรวจเช็ครายปี ครอบคลุมการตรวจเช็คทุกหน้าที่การทำงาน โดยลูกค้าสามารถกำหนดระยะเวลาการเข้าตรวจเช็คได้ตามเองต้องการ เราให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย พร้อมส่งผลการตรวจเช็คและทดสอบการทำงานชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 

 

งานบริการ

Login Form