Joomla!

ป้ายโฆษณา
Home องค์กร
อีเมล พิมพ์ PDF


บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ พุทธศักราช 2542 โดย นาย ประสูติ ภู่สว่าง ซึ่งเริ่มแรกบริษัทได้ เป็นตัวแทนของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสสลับ แบรนด์ "สแตมฟอร์ด" จากประเทศอังกฤษ และมีโรงงานประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อ รับบริการประกอบและติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกสถานที่


 

Duragen-thจากประสบการณ์กว่า 30 ปีของคุณ ประสูติ ภู่สว่าง และทีมงานในงานส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศ ทำให้การทำงานกับลูกค้าทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนมีความคล่องตัวและตอบสนอง ตอบความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทางดูราเยนฯ สามารถมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพมาตราฐานให้แก่ลูกค้าได้ อย่างต่อเนื่อง

 

บริษัทดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ "สแตมฟอร์ด" ( Stamford AC Generator) และชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Set) โดยเริ่มตั้งแต่ 5 kVA – 2000 kVA ทั้งแบบ อุตสหกรรม (Industrial) และ อุตสาหกรรมมารีน (Marine)

 

001120x80โรงงานดูราเยนเอ็นจิเนียริ่ง

โรงงานประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรกเริ่มได้ตั้งอยู่ที่ในส่วนพื้นที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยโรงงานประกอบของดูราเยนฯ สามารถประกอบและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ได้ตั้งแต่ขนาด 5 kVA ถึง 2,000 kVA แบ่งพื้นที่เป็นแผนกประกอบ แผนกเครื่องยนต์ แผนกทำสี แผนกติดตั้ง แผนกไฟฟ้าพร้อมทดสอบระบบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งไปติดตั้ง

 

 

002120x80แผนกขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Sale Department

ดูแลเรื่องการจัด ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงาน โดยจะทำการเลือกขนาดที่เหมาะสมของเครื่องยนต์ และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อประกอบเป็นชุด รวมทั้งออกแบบห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามมาตราฐานสากล โดยคำนึงถึง สถานที่ติดตั้ง ฐานรับ การระบายความร้อนและอากาศ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง และ เสียงรบกวน

 

 

003120x80 แผนกออกแบบ และ ประกอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Design & Assembly Department

ดูแลเรื่องการออกแบบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทั้งแบบธรรมดา Open Type , แบบตู้ครอบกันน้ำ (Weather Proof ) และ ตู้ครอบเก็บเสียง (Canopy Soundproof) พร้อมทำการประกอบเครื่องยนต์ และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ บนฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Base frame) ติดตั้งตู้ควบคุมชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งแบบ อนาล็อค และ ดิจิตอล

 

 

004120x80 แผนกเครื่องกล และ เครื่องยนต์ Engine & Mechanical Department

ดูแลตรวจเช็คเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ทั้งแบบ เบนซิน และ ดีเซลตั้งแต่ขนาด 5 – 2700 แรงม้า ทั้งระบบ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ ทั้งแบบจัดเรียงตามแนวเส้น ( In line) หรือรูปตัว V รวมถึงตรวจเช็คสภาวะของเครื่องยนต์ ดังนี้ ความดันน้ำมันเครื่อง อุณหภูมิเครื่องยนต์ ความเร็วรอบ

 

 

005120x80 แผนกไฟฟ้า และตู้ควบคุม (Electrical & Control panel Department)

ดูแลจัดการเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้า ของตู้ควบคุม ทั้งแบบอนาล็อก และ ดิจิตอล ตรวจเช็คงานระบบไฟฟ้า ออกแบบและติดตั้งสวิตซ์สับเปลี่ยนทั้งแบบอัตโนมัติ และ ไม่อัตโนมัติ (ATS) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือทันสมัย มิลลิโอมม์ มิเตอร์, คลิปแอมป์, มัลติมิเตอร์, เมกกะโอมม์มิเตอร์, เครื่องทดสอบกระแสในแบตเตอร์รี่, เครื่องเช็คค่าเฟส ฯลฯ พร้อมออกแบบและติดตั้งระบบการขนานชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Paralleling Synchronize system) ทั้งแบบอัตโนมัติ และ แบบมือ

 

 

006120x80 แผนกทดสอบและห้องทดสอบ (Test & Commissioning Department)

ดูแลจัดการสำหรับการทดสอบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ตามมาตราฐานสากล ในห้องทดสอบโหลดในโรงงาน โดยใช้เครื่องทดสอบโหลด (Load Bank) พร้อมบริการให้เช่าเครื่องทดสอบโหลดนอกสถานที่

 

 

007120x80 แผนกขนส่งและติดตั้ง (Transportation & Installation Department)

ดูแลจัดการเกี่ยวกับการขนส่งและติดตั้งทั้งในและนอกประเทศ โดยการติดตั้งจะมีบริการ จัดทำห้องเก็บเสียง (Soundproof room) ระบบป้องการสั่นสะเทือน (Anti mount vibration) พร้อมจัดการติดตั้งระบบระบายอากาศ ระบบดักลมเข้า ออก ชนิดเก็บเสียง (Inlet & Outlet Sound attenuator) พร้อมติดตั้งและเดินท่อไอเสีย พร้อมข้ออ่อน รางสายไฟ ในตัวอาคาร

 

 

Login Form