Joomla!

Home ข่าว
อีเมล พิมพ์

duragen_banner01

duragen_banner_link

              

ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จัดงานสัมมนา สร้างความรู้ให้กับวิศวกรไฟฟ้าไทยเรื่อง การบริหารด้านการจัดการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง ตัวแทนจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบรนด์ สแตมฟอร์ด จากประเทศอังกฤษ ได้จัดงานสัมมนา สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า และ ผู้รับเหมาทางไฟฟ้า ในหัวข้อเรื่อง Effective management for Generator set ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โดยการสัมนาครั้งนี้จะได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจาก บริษัทCummins Generator Technologies (STAMFORD) Mr. Richard Leeจากสิงคโปร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร และ สภาวิศวกร ให้เกียรติมาบรรยายในงานสัมมาครั้งนี้ จุดประสงค์หลักเพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้เหมาะกับงานในประเทศไทย ไม่ให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน โดยเปล่าประโยชน์

โดยเนื้อหาในการบรรยาย จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการคำนวนหาขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับการสำรองไฟ ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการออกแบบภายในอาคาร และระบบไฟฟ้า รวมถึงการป้องกันและจัดการกับ ค่า Harmonic Load

P1110435

ถ่ายภาพหมู่รวมกันสำหรับวิศวกรทุกท่านที่เข้ามาอบรมสัมมนาครั้งนี้ ตลอดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555


P1110285

การอบรมครั้งนี้จะมีวิทยากรจากบริษัท Cummins Generator Technologies (STAMFORD) Mr. Richard Lee และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในการบรรยายเรื่อง Effective Management for Generator Set จัดโดย บริษัท Duragen Engineering


P1110252

ผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความสนใจในการแสดงตัวอย่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้านหน้าห้องสัมมนา ในระหว่างหยุดพัก Coffee break

 

P1110268

ตัวอย่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบผ่าครึ่ง STAMFORD model HC4 ขนาด 300 kVA แสดงชิ้นส่วนภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างละเอียด


 

Login Form