Joomla!

ป้ายโฆษณา
Home A.C. Generator
อีเมล พิมพ์

    ดู ราเยน เอ็นจิเนียริ่ง และ CGT นำเสนอเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับขนาดตั้งแต่ 0.6 ถึง 20,000 kVA ภายใต้กลุ่มเครื่องหมายการค้า อย่าง MARKON, STAMFORD และ AvK ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกในเรื่องของประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

     

    เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิด Low voltage แบบ 2 poleครอบคลุมขนาดตั้งแต่ 0.6 ถึง 7.5 kVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิด Low voltage แบบ 2, 4 และ 6 pole ครอบคลุมขนาดตั้งแต่ 7.5 ถึง 2,750 kVA . เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิด Low, Medium และ High voltage แบบ 4 ถึง 18 pole ครอบคลุมขนาดตั้งแต่ 600 ถึง 20,000 kVA

     

 

Login Form